#OpVietnam #OpVietcongs #OpVietMedia

Like us on Facebook
Like us on Facebook
Follow us on Youtube
Follow us on Youtube
RSS
Follow by Email

 

#OpVietMedia #OpVietcongs #OpVietnam We support #Anonymous Causes

Boycott-Thailand-620x250

For The AEGIS Alliance by Kyle James Lee

Successful Operation Videos:

Investigating the Vietcongs:

Taking canhsatnhandan.vn offline (Vietnam’s main police website):

March 1st, 2016 we also took canhsat.gov.vn ( Vietnam’s main Government server ) offline.

The reason: They inhumanely killed a man for spreading democratic media.

Bee Nguyễn Phú tại Việt Nam Dân chủ này là nguồn cung cấp
Tin tức Tieng Viet
Bee Nguyen Phu in Vietnam Democratic this are supply
News Tieng Viet

 

viet man killed for supporting democratic views and media

In Vietnam … People are put to death, over spreading the word of a more civilized world… or even a less civilized one.

Vietnam scored very low on the corruption by country levels; with only a 33/100. The Vietcong’s would have everyone believe that this was only a “Rough estimate” … But in fact; they were actual calculated results.

BÊN TRUNG QUỐC. CHỈ DO ĐI MUA ĐỒ ĂN SÁNG VỀ TRỄ MÀ ĂN ĐÒN VẬY NÈ

Posted by KÊNH GIẢI TRÍ + on Sunday, January 31, 2016

“PARTY OF CHINA . DO JUST ABOUT TO BUY ITEMS BREAKFAST THAT EATING LATE loan applications NÈ”

Video has been deleted! They usually put these videos up for quick shock value.

Here’s a video advertised to be located in Vietnam; later to be confirmed to be in China. The video shows the murder of a mans son; advertised to be because he didn’t bring groceries home. WARNING GRAPHIC CONTENT! …

 opflint1

Compare our website post; with what they’re trying to portray as a “Rough Estimate” …

Here is there’s …
https://www.facebook.com/loa.fm/posts/1724002861180230
Here is a big news story for them…

Big News Story for Vietnam with pointless information

Short part about this execution, and if you watch closely 1:44 in, a very short video capture of this execution; for this purpose… at around 1:44 in, you’ll notice it and his last words. Their media is worse than CNN; way worse. … The only reading their children are stuck on now, is anime manga; pointless information. This is now their comic book era; but taken to a blinding of the public level. Photos and animated frames of useless information…

Viet man put to death over spreading Democratic media
Viet man put to death over spreading Democratic media
Nguyen Phu Trong : Vietnam ' democracy this is cung'Tong reelected secretary of Vietnam said that although Vietnam is party , but democracy than some countries , which he said is " in the name is but individual democratic decision all . " In a press conference after the closing of Congress 12 Thursday 28/1 , the General secretary Nguyen Phu Trong affirmed again this election result is democratic and " protection 100% is absolutely right with the direction of the actors . " Mr. Trong said Vietnam's Communist Party will " never become overbearing as some democracies . " He praised the " beauty " of the Communist Party of Vietnam is the principle of collective leadership , individual responsibility . see more

Ông Nguyễn Phú Trọng: Việt Nam ‘dân chủ thế này là cùng’Tổng bí thư tái đắc cử của Việt Nam nói rằng mặc dù là độc đảng nhưng Việt Nam dân chủ hơn hẳn một số quốc gia mà ông nói là “nhân danh là dân chủ nhưng cá nhân quyết định tất.” Trong cuộc họp báo sau khi bế mạc Đại hội Đảng 12 hôm 28/1, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định kết quả bầu cử lần này là dân chủ và “bảo đảm 100% là hoàn toàn đúng với phương hướng công tác nhân sự.” Ông Trọng nói rằng đảng Cộng sản Việt Nam sẽ “không bao giờ trở nên độc đoán như một số nền dân chủ.” Ông ca ngợi “cái hay” của đảng Cộng sản Việt Nam là nguyên tắc lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách. Xem thêm: http://bit.ly/1JN5Z5G

Posted by VOA Tiếng Việt on Friday, January 29, 2016

Written by: Nhi Hồng Hài  Hoang FloppyDisk Vo :

The vietcongs in Vietnam is crazy they will stop you on the road try to take your: money – phone- motors

They are also trying to close down church and temples around the country. Coming to your house taking you and your property anytime they want.

Here a video of a vietcong trying to say this guy didnt stop at the light so they can make some money off him.. good thing people are using electronic to fight back.

CÔNG AN HỔ BÁO. CÁCH LÀM VIỆC THẾ NÀY NÊN MẶT NHÌN GIÀ CHÁT MÀ MỚI CẤP HÀM ĐẠI ÚY. CHIA SẺ LÊN ÁN TẨY CHAY ÔNG NÀY CHO VỀ HƯU SỚM ĐI ALL——————————————————————CÁI NÀY PHẢI NHỜ ĐẾN CỘNG ĐỒNG MẠNG THÔI. CHO ÔNG NÀY VỀ HƯU SỚM ĐI

Posted by KÊNH GIẢI TRÍ + on Friday, January 29, 2016

Nhi Hồng Hài … This corruption must stop!!!

As advertised…

Viet Fish with flies they like to call Food_Fin
Viet Fish with flies … Or what they like to call; Food.

MỰC CUNG CẤP CÁC NHÀ HÀNG ĐÂY SAO

Posted by KÊNH GIẢI TRÍ + on Saturday, January 30, 2016

China babying Vietnam
China… seen babying Vietnam all this time.

Tran Dai Thang … three years and six months. A familiar face? … It has came back to haunt you over the execution of a man because of democratic media!

tran-dai-thang-1453412593
Tran Dai Thang … Elite Hacker from Vietnam. Sentenced three years and six months; because he took down the vietcongs website for only five seconds.

Tran Dai Thang … three years and six months. A familiar face? …It has came back to haunt you over the execution of a man because of democratic media!Nó đã trở lại ám ảnh bạn vì một thực hiện trên phương tiện truyền thông dân chủ ! một khuôn mặt quen thuộc ?Tran Dai Thang … Now having freely given out this information; for the cost of his own freedom…. You remember this Vietcong’s … What more did they have to gain other than wanting a better life for themselves?Trần Đại Thắng … Bây giờ đã được tự do đưa ra thông tin này cho các chi phí của cuộc sống riêng của mình …. Bạn nhớ của Việt Cộng này … Những gì đã hơn họ có để đạt được khác hơn là muốn một cuộc sống tốt hơn cho bản thân? user names and pass words all of the digital electronic information data is ours now! Internet protocols! lovely software! tên người dùng và pass từ tất cả các dữ liệu thông tin điện tử kỹ thuật số là của chúng ta bây giờ! giao thức internet! phần mềm đáng yêu!